PUBLIKUJEME

PUBLIKUJEME

Andrej Duhan
20. Listopad 2017

Podle občanů má globalizace sloužit demokracii, resp. národním státům. Ty mají profitovat z mezinárodního obchodu a spolupráce, ale musejí si zachovat suverenitu, identitu i vztah k vlastním občanům. Občané nechtějí, aby globalizace zničila jejich společnost a rozměnila ji do světového společenství – nepřejí si kulturní unifikaci. Frustruje je demokracie, jež odmítá chránit společenství, ze kterého vzešla, a zájmy jeho občanů.

číst více
Andrej Duhan
23. Září 2017

Rozhodně totiž neplatí „čím víc EU, tím víc Západ“. Ustavení tvrdého jádra je věcí společných zájmů jeho případných členů, nikoliv hodnotovým vyjádřením. Po čtyřiceti letech komunistického barbarství má Česko bohužel tendenci pochybovat o tom, zda-li patří na Západ. Řada lidí tento pocit nejistoty kompenzuje nekritickým přijímáním prohlubování evropské integrace.

číst více
Kamil Mulinow
26. Červen 2017

Evropská levice brání reformaci islámu na víru, která bude primárně osobní a která nebude v rozporu s většinově sekularisticky řízenými společnostmi, čímž jde v konečném důsledku na ruku islamistům. Místo podpory svobody projevu a vyznání jsou ostrakizováni ti, kdo proti radikálním směrům islámu brojí, včetně mnohých muslimů nebo odpadlíků od islámu.

číst více
Andrej Duhan
19. Červen 2017

Politická korektnost nahrazuje pilíře západní intelektuální tradice jako pravda, rozum a svoboda slova správností myšlení, subjektivními pocity a právem vybraných menšin nebýt uraženy. Prostřednictvím neformální i formální regulace jazyka, myšlení a chování se snaží změnit realitu. Ve jménu abstraktních hodnot velí ignorovat realitu i zkušenosti. Představuje praxi nebezpečné ideologie, která znamená relativizaci Západu, vytěsnění konzervativních názorů a absolutizaci levicově liberálních hodnot.

číst více
Andrej Duhan
29. Květen 2017

ČR se musí zbavit mentality žáčka čekajícího na pochvalu od učitele. Čtyřicet let komunismu nás morálně, institucionálně a hospodářsky zdevastovalo, ale hodnotově a kulturně jsme součástí západní civilizace po celá staletí. Ne všechno, co přijde ze zemí západní Evropy, musíme akceptovat, abychom si potvrdili, že jsme Západ.

číst více
Andrej Duhan
16. Květen 2017

Evropa je civilizace, ne pouhý kontinent, na který lze přesouvat libovolné obyvatelstvo a experimentovat s její identitou. Postmoderní fráze o otevřenosti, toleranci a inkluzivnosti nenahradí základní východisko – bez Evropanů a evropských národů nebude žádná Evropa. Pokud má EU přežít, potřebuje také nalézt svůj ztracený étos. 

číst více
George Friedman
27. Únor 2017

Evropský konsensus o obraně neexistuje o nic více než konsensus o ekonomice. Být v tak nestabilní alianci je příliš komplikované pro jednoduché a nesofistikované Američany. Poté, co se Evropané vyvázali z kolektivní odpovědnosti na Středním Východě, se také vyvazují z kolektivní odpovědnosti v Evropě. 

číst více
Marian Kechlibar
2. Únor 2017

Klaus Geiger popsal ve svém včerejším komentáři schengenský prostor a zavedení eura jako „dva vzdušné zámky Evropy“.

Ačkoliv Die Welt, který jeho článek uveřejnil, je na německé mediální scéně spíše vpravo, otevřený skepticismus vůči velkým europrojektům je i v něm vzácností. Je to tedy svého druhu změna. Pravda, na konci Geigerovy úvahy následuje jakési zacouvání zpět v podobě výzvy „ještě je můžeme zachránit, když je urychleně postavíme na pevný základ“, kteroužto výzvu pak cupují čtenáři v komentářích pod článkem na kusy (vesměs v duchu „vzdušné zámky na pevném základě jsou stále ještě vzdušné zámky“). Ale celkové vystřízlivění je z Geigerova článku výrazně zná

číst více
Admin
2. Únor 2017

Přinášíme vám záznam debaty BEZ POLITICKÉ KOREKTNOSTI s Václavem Cílkem a Petrem Robejškem z Mendelovy univerzity v Brně

 

číst více
Kateřina Perknerová
19. Listopad 2016

Politolog Petr Robejšek: Elity vrší chyby a malý člověk platí účet

Před třemi týdny převzal Petr Robejšek z rukou Miloše Zemana státní vyznamenání Za zásluhy. Muž jasných a zřetelně formulovaných názorů je na české veřejné scéně dlouhodobě známý a viditelný, ačkoliv působí především v Německu, kam v roce 1975 emigroval.

 

V Americe vyhrál Donald Trump, v Bulharsku proruský generál Radev. V Česku premiér z vlády odvolal ministra pro lidská práva a významný člen téže strany Jeroným Tejc navrhuje rychlejší vyhošťování uprchlíků. Co se děje se světem obecně a Českou republikou zvlášť?

Společnosti, ať už americká, bulharská nebo česká, mají pomalu dost paternalistického přístupu elit, který jim říká, co smějí a hlavně, co nesmějí říkat. Druhý moment je vznik poptávky po typu politika, který věci popisuje třeba drsně, ale jasně. Tím, jak je pojmenovává, vyjadřuje, co si myslí velká část národa. Právě ta, jež se cítila opomíjena lidmi, kteří jim říkali, že morálka a tolerance jsou nade vše, což většina odmítala. Jde tedy o jakousi erupci nespokojenosti národa s arogantní a bezdůvodně pyšnou elitou.

číst více

Stránky