Institut2080

PUBLIKUJEME

Studenta
14. Listopad 2016

Dr. Robejšek: Demokracie negarantuje správná, ale většinová rozhodnutí

Celý uplynulý měsíc vás informujeme o tom, jaké politické názory má naše generace. Že chodíme volit, i když nevěříme, že to něco změní, jaký máme názor na naši vládu a prezidenta, nebo zda bychom měli vystoupit z EU, to už jste si přečetli. Jak jsme na tom ve srovnání se zahraničím? A proč bychom se do politiky měli častěji a více zapojovat? Na toto téma jsme si povídali s politologem, ekonomem a dlouholetým analytikem politických a hospodářských procesů Dr. habil. Petrem Robejškem.

 

 

číst více
Kateřina Perknerová
19. Listopad 2016

Politolog Petr Robejšek: Elity vrší chyby a malý člověk platí účet

Před třemi týdny převzal Petr Robejšek z rukou Miloše Zemana státní vyznamenání Za zásluhy. Muž jasných a zřetelně formulovaných názorů je na české veřejné scéně dlouhodobě známý a viditelný, ačkoliv působí především v Německu, kam v roce 1975 emigroval.

 

V Americe vyhrál Donald Trump, v Bulharsku proruský generál Radev. V Česku premiér z vlády odvolal ministra pro lidská práva a významný člen téže strany Jeroným Tejc navrhuje rychlejší vyhošťování uprchlíků. Co se děje se světem obecně a Českou republikou zvlášť?

Společnosti, ať už americká, bulharská nebo česká, mají pomalu dost paternalistického přístupu elit, který jim říká, co smějí a hlavně, co nesmějí říkat. Druhý moment je vznik poptávky po typu politika, který věci popisuje třeba drsně, ale jasně. Tím, jak je pojmenovává, vyjadřuje, co si myslí velká část národa. Právě ta, jež se cítila opomíjena lidmi, kteří jim říkali, že morálka a tolerance jsou nade vše, což většina odmítala. Jde tedy o jakousi erupci nespokojenosti národa s arogantní a bezdůvodně pyšnou elitou.

číst více
Tweetujeme
Další tweety

ZVEME VÁS

O NÁS

INSTITUT 2080 je think tank založený osobnostmi veřejného života, které působí v akademické, soukromé i veřejné sféře a kterým leží na srdci budoucnost naší země.

Chceme využít své zkušenosti a znalosti k hledání dvaceti procent nejdůležitějších opatření, která povedou ke skutečným pozitivním změnám. Naší filosofií je inspirovat politiky, podniky, vysoké školy i jednotlivce, aby s pětinou námahy dospěli ke čtyřem pětinám výsledků.

Princip 2080 však není užitečný jen pro politiky, ale pro každého z nás. Přihlásíme-li se k této filosofii tím, že ji uplatníme ve svém každodenním životě, prospějeme tím nejen sobě, ale i své rodině, svému okolí a své zemi.

VZNIK

VZNIK

Impulsem ke vzniku INSTITUTU 2080 byla v první řadě krize vládnutí, projevující se jako neschopnost vypořádat se s výzvami, které jsou před nás kladeny. Politické elity na ni reagují snahou uvěznit společnost do dalších norem a pravidel, které nejenže jí škodí, ale přímo ohrožují její demokratický charakter. Jejich produktem bývá jen další byrokracie a přemíra regulace, složitost a nestálost legislativy, absence právní jistoty a často až absurdní nefunkčnost a nekompetentnost státní správy. 

Současně byl vznik INSTITUTU 2080 ovlivněn neschopností elit nacházet skutečné příčiny krizí posledních let. Politici si dlouho nepřipouštěli a média často úmyslně přehlížela celou řadu hrozeb, které mezitím narostly do nečekaných rozměrů. Vznik INSTITUTU 2080 je naplněním pocitu společenské odpovědnosti jeho zakladatelů a spolupracovníků, které spojuje potřeba těmto hrozbám čelit a pomoci tak zemi, v níž žijí, pracují a vychovávají své děti.

CÍL

CÍL

Naším cílem je analýza nejpalčivějších společenských problémů a hledání originálních, ale přitom jednoduchých a funkčních řešení. Existuje velký prostor k tomu, abychom lépe uspořádali své okolí. V rámci naší výzkumné činnosti proto:

  • sledujeme stav společnosti a politické trendy 
  • analyzujeme významné příležitosti i hrozby
  • definujeme priority a nacházíme v nich klíčové proměnné
  • vyhledáváme a posuzujeme použitelnost best practice
  • provádíme benchmarking existujících přístupů 
  • adaptujeme úspěšná řešení a praktické zkušenosti na české prostředí
#THINK2080

#THINK2080

Základní metodou INSTITUTU 2080 je princip, který formuloval vlivný italský ekonom Vilfredo Pareto. Ten zjistil, že příčina a důsledek bývají jen zřídka ve vzájemně vyrovnaném vztahu, neboť některé proměnné mají pro výsledek procesu větší význam než jiné. 

Když se pozorně rozhlédneme kolem sebe zjistíme, že většinu skutečně podstatných událostí způsobí jen malý počet vlivných proměnných. Princip 2080 pochopitelně neplatí vždy s dokonalou přesností, ale často lze konstatovat, že zhruba pětina příčin způsobí zhruba čtyři pětiny důsledků. 

V životě i v politice tak čtyři pětiny energie, času nebo financí vyplýtváme na aktivity, které nás posunou jen o jednu pětinu k našim cílům. Je-li však většina našeho snažení ztrátou času a sil, existuje obrovský prostor pro zvýšení účinnosti našeho jednání. Když použijeme své omezené prostředky a zdroje tam, kde je jejich užití nejefektivnější, máme velkou šanci dosáhnout skutečně významných úspěchů. 

METODY

METODY

Hledáme řešení, která jsou odpovědná, racionální, vyvážená a zdrženlivá. Věnujeme se tématům důležitým pro všechny, ale nikoliv úplně všem tématům. Věnujeme se všem důležitým tématům, ale nikoliv do všech detailů. 

Cítíme potřebu specifického přístupu k řešení problémů naší země. Na všechny výzvy se snažíme pohlížet nejen z národní, ale i z lokální perspektivy. To nám umožňuje stavět na pospolitosti lidí, kteří spolu sdílí tytéž hodnoty, vzorce chování, zkušenosti a postoje.

Vážíme si osobností schopných formulovat své postoje a respektujeme naše názorové oponenty, protože věříme, že svoboda a konkurence názorů je pro diskuzi vždy prospěšná. Proto vítáme každého, kdo sdílí naše cíle, je ochoten naslouchat, ale současně dokáže hájit a prosazovat své vlastní názory.

LIDÉ

LIDÉ

Správní rada

Ing. PETR ŠMÍDA
Člen správní rady
Ing. DANA BÉROVÁ
Předsedkyně správní rady

Dozorčí rada

Prof. JUDr. MIROSLAV BĚLINA, CSc.
Člen dozorčí rady
MAGDALENA SOUCEK, CPA
Členka dozorčí rady

Ředitelka Institutu

JUDr. Dagmar Morozová
Ředitelka Institutu

PODPORUJEME

Podepsali jsme memorandum o spolupráci s nadací ZET FOUNDATION profesora ekonomie Milana Zeleného, jehož inspirativní názory jsou velkým obohacením našich diskuzí a analýz.

číst více

Podpořili jsme vydání knihy „Něco se muselo stát“, kolektivu významných autorů pod vedením editora Václava Cílka, spolupracovníka INSTITUTU 2080.

číst více

KONTAKTY

INSTITUT 2080, z.ú.

 

NA FLORENCI 1686/9

110 00 PRAHA 1

info@institut2080.cz